ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕೋವಿಡ್ 19 ಆದೇಶಗಳು

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ​

Sl.no

Subject

Order Date

Language

Source of Document

View / Dowload

283 ಕೋವಿಡ್‌ ಮಾಗಸೂಚಿಯನ್ನು ದಿ:28-2-2022ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು 15-2-2022 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
282 ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 9-2-2022 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
281 ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅದೇಶ 5-2-2022 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
280 ಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಜಿಮ್‌ ಹಾಗೂ ಸ್ವಿಮಿಂಗ್‌ ಪೂಲ್‌ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ 4-2-2022 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
279
 ದಿನಾಂಕ:15-02-2022ರ ವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 
29-1-2022 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
278 ದಿನಾಂಕ:31-1-2022ರ ವರೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕೋವಿಡ್‌ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ (ವಾರಾಂತ್ಯ ಕರ್ಪೂ ವಿನಾಯಿತಿ) 21-1-2022 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
277 ಕೋವಿಡ್‌19 ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು  18-1-2022 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
276 ಕೋವಿಡ್‌ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಕುರಿತು 18-1-2022 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
275 ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಭಂದಿಸುವ ಕುರಿತು 12-1-2022 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
274 ವೈಕುಂಟ ಏಕದಶಿ & ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 11-1-2022 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
273
31-01-2022ರ ವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ‌
11-1-2022 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
272 ಕೋವಿಡ್‌ ಮೃತ ಪಟ್ಟ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ 10-1-2022 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
271 ಕೋವಿಡ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಚರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 6-1-2022 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
270 ಕೋವಿಡ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು 5-1-2022 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
269 ಕೋವಿಡ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಶೇ.50 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು 6-1-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
268 ಕೋಚಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿಸಲು ಅನಮತಿ ನೀಡದಿರುವ ಕುರಿತು 5-1-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
267 ಕೋವಿಡ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೀಯೋಜಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆಯುಕ್ತರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ & ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 5-1-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
266 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋವಿಡ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯ ತಂಡ 5-1-2022 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
265 ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಶೇ50 ರಷ್ಟು ಹಾಸಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಕುರಿತು 4-1-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
264 ಕೋವಿಡ್‌ ಹಾಗೂ ಓಮಿಕ್ರಾನ್‌ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರಂತ್ಯದ ಕರ್ಪೂ ದಿ:5-1-2022 ರಿಂದ 19-1-2022 ರವರೆಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 4-1-2022 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
263 ಕೋವಿಡ್‌ ಹಾಗೂ ಓಮಿಕ್ರಾನ್‌ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ತಂಡ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು 4-1-2022 ಕನ್ಡಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
262 ಕೋವಿಡ್‌ ಹಾಗೂ ಓಮಿಕ್ರಾನ್‌ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ತಂಡ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು 4-1-2022 ಕನ್ಡಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
261 ಕೋವಿಡ್‌ ಹಾಗೂ ಓಮಿಕ್ರಾನ್‌ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡದ ಕುರಿತು 4-1-2022 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
260 ದಿ:7-1-2022 ರ ವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಪೈ ವಿಧಿಸುವ ಕುರಿತು 26-12-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
259
05-01-2022ರ ವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ‌
22-12-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
258 ಕ್ರಿಸ್‌ ಮಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 21-12-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
257 ಒಮಿಕ್ರಾನ್‌ ವೈರಾಣು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 4-12-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
256
08-12-2021ರ ವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ
24-11-2021  ಕನ್ನಡ   ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
255
24-11-2021ರ ವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ
9-11-2021 ಕನ್ನಡ  ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
254 ರಾತ್ರಿ ಕರ್ವೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು 15-11-2021  ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
253 ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 29-10-2021  ಕನ್ನಡ  ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
252 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 29-10-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
251
10-11-2021ರ ವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ
26-10-2021 ಕನ್ನಡ  ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
250 ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಈಜು ಕೊಳ ತೆರೆಯುವ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 18-10-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
249
25-10-2021 ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ
8-10-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
248 ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಈದ್‌ ಮಿಲಾದ್‌ ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 7-10-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
247 ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು 4-10-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
246 ಕೋವಿಡ್‌-19 ರಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು 28-9-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
245 ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು 17-9-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
244 ಕೋವಿಡ್‌-19 ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಸಹಾಯ ವಾಣಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು 1-9-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
243 ಕೋವಿಡ್‌ ಕರ್ತ್ವಯದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು 7-9-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
242 ಕೋವಿಡ್‌ ಕರ್ತ್ವಯದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು 27-8-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
241 ಕೋವಿಡ್‌ ಕರ್ತ್ವಯದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು 7-9-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
240 ದಿನಾಂಕ:11-10-2021ರ ವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು 24-9-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
239 ದಿನಾಂಕ:27-9-2021ರ ವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು 9-9-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
238 ದಿನಾಂಕ:13-9-2021ರ ವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು 30-8-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
237 ಕೋವಿಡ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಾಗೂ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 12-8-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
236 ದಿನಾಂಕ:30-8-2021ರ ವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು 13-8-21 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
235 ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಪು ವಿಧಿಸುವ ಕುರಿತು 6-8-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
234 ದಿನಾಂಕ:16-8-2021ರ ವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು 31-7-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
233 ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು 30-7-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
232 ಧರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ 24-7-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
231 ದಿನಾಂಕ:2-8-2021ರ ವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು 18-7-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
230 ಕೋವಿಡ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ 16-7-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
229 ಕೋವಿಡ್‌ ರಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರಿಗೆ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ  8-7-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
228 ಕೋವಿಡ್‌ ಅನ್‌ಲಾಕ್‌ 3.0 3-7-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
227 ಕೋವಿಡ್‌ 3ನೇ ಅಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 3-7-2021 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
226 ಮಹರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 28-6-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
225 ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕುರಿತು 25-6-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
224 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಹಾಸನ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.00 ರಿಂದ ಮದ್ಯಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆದೇಶ 22-6-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
223 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ದಿ:19-6-2021ರ ಮರುತೆರವು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕುರಿತು 21-6-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
222 ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ದಿ:19-6-2021ರ ಮರುತೆರವು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕುರಿತು 20-6-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
221 ಮರುತೆರವು ಆದೇಶ ದಿ:5-7-2021ರ ವರೆಗೆ 19-6-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
220 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾಗೂ ಮಹಾಲೇಖ ಪಾಲಕರ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ - ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ-11 15-6-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
219 ಮರುತೆರವು ಆದೇಶ ದಿ:21-6-2021ರ ವರೆಗೆ 11-6-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
218 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ - ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ-10 6-6-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
217 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಿ:14-6-21 ರ ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ  3-6-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
216 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ರಪ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ-9 2-6-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
215 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಾಗಣಿಕೆ ಅನುಮತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ-8 28-5-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
214 ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಾಗೂ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್‌ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ-7 26-5-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
213 ಮೃತ ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 24-5-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
212 ವೈದ್ಯರ ನಡೆ ಹ‍ಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು. 23-5-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 211 ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ದಿ:24-5-2021 ರಿಂದ  7-6-2021ರ ವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ  21-5-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌  ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
210 ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್‌ ಫಂಡ್‌ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ-6 19-5-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
209 ಕೋವಿಡ್‌ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಆಮದು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ 19-5-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
208 ಕೋವಿಡ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ 19-5-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
207 ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ತೌಕ್ತಿ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಹಾನಿಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ-5 19-5-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
206 ಕೋವಿಡ್‌ ಮೃತರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 18-5-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
205 ಆಮ್ಲಜನಿಕ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ನೋಡಲ್‌ ಆಧಿಕಾರಿನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು 15-5-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
204 ಕೋವಿಡ್‌ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಶನ್‌ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು 13-5-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
203 ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ದರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು 13-5-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
202 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು 13-5-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
201 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು 13-5-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
200 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಂಕಿತರ ಸಾವಿಗೆ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು  13-5-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
199 ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು 12-5-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
198 ಕೋವಿಡ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ MGNREGA ಕಾಮಗಳರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ-4 12-5-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೋವಿಡ್‌ ಖಾಸಗಿ ಆಸಪತ್ರೆಗಳ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ   ಕನ್ನಡ   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
197 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು 11-5-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
196 ದಿನಾಂಕ:10 ರಿಂದ 24-5-2021 ರ ವರೆಗೆ ಅನಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ-3 10-5-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
195 ಅಂತರ್‌ ರಾಜ್ಜ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ  9-5-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
194 ದಿನಾಂಕ:10 ರಿಂದ 24-5-2021 ರ ವರೆಗೆ ಅನಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ-2 9-5-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಅವಧಿಯಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳ / ಕಾರ್ಕಾನೆಗಳ ವಿವರ 8-5-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
193 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಡ್‌ಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುರಿತು 8-5-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
192 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು 8-5-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
191 DETER ಸಮಿತಿಯ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುರಿತು 8-5-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
190 ಕೋವಿಡ್‌ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್‌ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 8-5-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
189 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 8-5-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
188 ಮದುವೆ ನಡೆಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ-1 8-5-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
187 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ ಮಟ್ಟದ ತುರ್ತು ಸೇವಾ ವಿಭಾಗಗ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು  7-5-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
186 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ವಾರ್‌ ರೂಂ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು 8-5-2021 ಕನ್ನಡ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
185 ದಿನಾಂಕ:10 ರಿಂದ 24-5-2021 ರ ವರೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19  ಪ್ರಸರಣ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ತುಂಡರಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ 7-5-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
184 ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 6-5-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
183 ಕೋವಿಡ್‌ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದರ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು 6-5-2021 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
182 ಕೋವಿಡ್‌ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ 4-5-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
181 ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ ಬಳಕೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 3-5-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
180 ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅನಾಥರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲು ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಯಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು 3-5-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
179 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕಿತ ಮರಣದ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 3-5-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
178 ಕೊವಿಡ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 3-5-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
177 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತಾಗಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು 1-5-2021 ಕನ್ನಡ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
176  ಅಗತ್ಯ  ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸುವ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.00  ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.00  ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತೆರೆಯುವ ಕುರಿತು 01-5-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
175 ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು 30-4-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
174 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 500 ಐಸಿಯು ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು 30-4-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
173 ಕೋವಿಡ್‌ರಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತಾಗಾರರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ  ಆಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಢಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 29-4-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
172 ಕೋವಿಡ್‌ ವಾರ್‌ ರೂಂಗೆ ನೋಡಲ್‌ ಆಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನಢಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 29-4-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
171 ಕೋವಿಡ್‌ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ 29-4-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
170 ಕೋವಿಡ್‌ ಕರ್ಪೂ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮಾರಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 29-4-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
169 50% ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್‌ ತೆರೆಯುವ ಕುರಿತು 28-4-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
168 ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಕುರಿತು 28-4-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
167 ಬಾಡಿಗೆದಾರರನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 28-4-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
166 ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬ್ರಮಾಚರಣೆ ನಿರ್ಬಂದಿಸುವ ಕುರಿತು 28-4-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
165 ಧಿನಾಂಕ:26-4-2021ರ ಆದೇಶದ ಸೇರ್ಪಡೆ- 1 27-4-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
164 ದಿನಾಂಕ:27-4-2021  ರಿಂದ 12-5-2021 ವರೆಗೆ  ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕ್ರಮಿಕ  ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 26-4-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
163 ಧಿನಾಂಕ:20-4-2021ರ ಆದೇಶದ ಸೇರ್ಪಡೆ- 3 25-4-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 162 ಧಿನಾಂಕ:20-4-2021ರ ಆದೇಶದ ಸೇರ್ಪಡೆ- 2  23-4-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
161 ಕೋವಿಡ್‌ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವಿಕೆಗೆ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 22-4-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
160 ಕೋವಿಡ್‌ ಹೆಲ್ತ್‌ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಸಿಸ್‌ಟಮ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಬಲವರ್ದನೆಗಾಗಿ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 22-4-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
159 ಕೋವಿಡ್‌ ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ದೇಹಗಳನ್ನು ಅಂತ್ಯಕೃಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 21-4-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
158 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು 21-4-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
157 ಆಮ್ಲಜನಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸರಬರಾಜು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು 21-4-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
156 ಕೋರೋನಾ ಕರ್ಪೂ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 21-4-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
155 ದಿನಾಂಕ:20-4-2021ರ ಆದೇಶದ ಸೇರ್ಪಡೆ-1 21-4-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
‌154 ಕೋವಿಡ್‌ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 20-4-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
153 ಕೋವಿಡ್‌ ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದಿ:21-4-2021 ರಿಂದ 4-5-2021 20-4-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
153 ಆಕ್ಸಿಜಿನ್‌ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೀಮಿಸುವ ಕುರಿತು 19-4-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
152 ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕೋವಿ ಡ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೋ‌ಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 17-4-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
151 ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಜನರು ಉಗ್ಗೋಡುವಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 16-4-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
150 ಕೋವಿಡ್‌ war room ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 16-4-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
149 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಪುನರ್‌ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  12-4-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
148 ಕೋವಿಡ್‌ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ನೇಮಿಸಿರುವ ವಲಯ ಸಂಯೋಜಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ 12-4-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
147 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ತಂಡ 12-4-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
146 ಕೋವಿಡ್‌ ಕರ್ಪೂ ದಿ:10-4-2021 ರಿಂದ 20-4-2021ರ ವರೆಗಿನ ಆದೇಶ 9-4-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
145 ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ(ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ)ಯ ವತಿಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು 8-4-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
144 ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಚಿವರನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯಗಳಿಗೆ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು 6-4-2021 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
143 ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು 6-4-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
142 ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು 6-4-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
141 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿಸಿರುವ ಕುರಿತು  6-4-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
140 ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೋವಿಡ್‌ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ 5-4-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
139 ಕೋವಿಡ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ‌ಮ್‌ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು 4-4-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
138 ಜನ ಸೇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ 2-4-2021 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
137 ಕೋವಿಡ್‌ವಾರ್‌ ರೂಂ‌ ತೆರೆಯುವ ಕುರಿತು 30-3-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
136  2021 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾಹೆಯ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಆದೇಶ 29-3-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
135 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 29-3-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
134 ಕೋವಿಡ್‌ ವಾರ್‌ ರೂಂಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು 29-3-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
133 ಕೋವಿಡ್‌ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಆಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು 29-3-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
132 ಕೋವಿಡ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತು 25-3-2021 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
131 ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು 23-3-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
130  ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  18-3-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
129 ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತೆ ಕೋವಿಡ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸಮನವಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು 16-3-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
128 2021‌ ಮಾರ್ಚ್‌ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಆದೇಶ 1-3-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 127 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ವಲಯ ಸಂಯೋಜಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು 5-2-2021 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
126 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ 4-2-2021 ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
125 2021 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮರು ತೆರವು ಆದೇಶ 28-1-2021 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
124 ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಅವಧಿಗೆ ವೇತನ ಸಹಿತ ರಜೆ ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 18-1-2020 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
123 31-1-2021ರ ವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕು ನಿಗಾವಣೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. 29-12-2020 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
122 Curfew ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ 24/12/2020 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
121 2-1-2021ರ ವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ವ್ಯೂ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 23/12/2020 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
120 ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 17/12/2020 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
119 ಸರ್ವೇಸೆಲ್ಸ್‌ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 31-12-2020ರ ವರೆಗೆ 27/11/2020 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
118 ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 13/11/2020 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
117 ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ 12/11/2020 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
116 ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 6/11/2020 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
115 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ 29/10/2020 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
114 ನವೆಂಬರ್‌ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಮರು ತೆರವು ಆದೇಶ 28/10/2020 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
113 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಮ್ಲ ಜನಕ ಪೂರೈಕೆ ಕುರಿತು 28/10/2020 ಕನ್ನಡ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
112 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋವಿಡ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 17/10/2020 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
111 ಕೋವಿಡ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ

15/10/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

110 ಮೈಸೂರು ಕೋವಿಡ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

12/10/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

109 ಮುಖಹೊದಿಕೆ ಧರಿಸದೇ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ದಂಡ

7/10/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

108 ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

14/10/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

107 ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

14/10/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

106 ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ತಂಡ

12/10/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

105 ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸದಿರುವ ದಂಡ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು

7/10/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

104 ಅನ್‌ಲಾಕ್‌ 5

1/10/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

103 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

11/9/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

102 ಪಾರ್ಕ್‌ ತರೆಯುವ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

9/9/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

101 ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

8/9/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

100 ಕೋವಿಡ್-19‌ ಅನ್‌ಲಾಕ್‌ 4.0

31/8/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

99 ಲಿಕ್ವಿಡ್‌ ಆಕ್ಸಿಜನ್‌

27/8/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

98 ಕ್ಲಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

24/8/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

97 ಪ್ರಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

19/8/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

96 ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

17/8/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

  ಕೋವಿಡ್‌ ರಿಂದ ಮೃತರಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

7/8/2020

ಕನ್ನಡ

ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

95 ಅನ್‌ಲಾಕ್‌ 3

30/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

94 ಕೋವಿಡ್‌ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

27/7/2020

ಕನ್ನಡ

ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

93 ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

27/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

92 ಬಕ್ರಿದ್‌ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತು

24/7/2020

ಕನ್ನಡ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಜ್‌ ಮತ್ತು ವಕ್ಪ್‌ ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

91 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಲಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಆದೇಶ

23/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

90 ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್‌ಲಾಕ್‌ ಆದೇಶ

21/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

89 ಕಣ್ಗಾವಲು ತಂಡ

21/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

88 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

19/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

87 IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು, 31 ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

19/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

86 ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

15/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

85 ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಆದೇಶ

13/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

84 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ covid -19 ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಪಡೆ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

7/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

83 ಸೋಂಕಿತರ ಸಂರ್ಪರ್ಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

7/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

82 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

6/7/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

81 ಅನ್‌ಲಾಕ್-‌2 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

6/7/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

80 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ತಂಡ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು

3/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

79 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಕುರಿತು

3/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

78 ಕಂಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ವಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸೇರ್ವಡೆ

1/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

78 ಕಂಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ವಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತಂಡ

1/7/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

77 ಅನ್‌ ಲಾಕ್‌ 2.0

30/6/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

76

 

ಭಾನುವಾರದಂದು ಕರ್ಪೂ ವಿದಿಸುವ ಆದೇಶ

28/6/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

75

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸರ್ಲೆವೆನ್ಸ್‌ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

28/6/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

74

ಅಂತರಾಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತು

26/6/2020

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

73

ಕೋವಿಡ್‌ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ವಿವರ

20/6/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

72

ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು

20/6/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

71

ಉದ್ಯಾನವನ ತೆರೆಯುವ ಕುರಿತು

20/6/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

70

ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ವೆಲೆಸ್ಸ್‌ ತಂಡ

15/6/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

69

ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಿಕರಣ

15/6/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

68

ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

12/6/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

67

ಅಂತರ್‌ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳು

8/6/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

66

ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು, ಹೋಟೆಲ್‌ & ಮಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು SOP

5/6/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

65

ಬಸ್‌ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಲನವಲನ

4/6/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

64

ಜಂಗಲ್‌ ಲಾಡ್‌ಜಸ್‌ & ಸಫಾರಿ ಪುನರ್‌ ಆಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು 

4/6/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

63

ಕ್ವರಂಟೌನ್‌ ಅವಧಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

4/6/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

62

ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಕುರಿತು

3/6/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

61

ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚದ ಕುರಿತು

30/5/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

60

ಅನ್‌ ಲಾಕ್‌ 1.0

30/5/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

59

31-5-2020ರಂದು Curfew ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

30/5/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

58

ಸರ್ವಿಲೆಸ್ಸ್‌ ಟೀಂ (ಪರಿಷ್ಕೃತ)

27/5/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

57

ಆಂತರಿಕೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಪೂ ವಿನಾಯಿತಿ ಕುರಿತು

24/5/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

56

ರೋಗ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ

22/5/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

55

ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು

21/5/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

54

ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಾಹನ ಓಡಾಟದ ಮಾರ್ಗಚೂಚಿ

21/5/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

53

ವಿವಾಹ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

21/5/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

52

ವಿಷೇಶ ರೈಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

20/5/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

51

ಉದ್ಯಾನವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

18/5/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

50

ಲಾಕ್‌ಸೌನ್‌ 4.0

18/5/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

49

ಹೊರರಾಜ್ಯದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ Quarantine ರಲ್ಲಿರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

14/5/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

48

ವಾಹನಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾರ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

9/5/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

47

ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

8/5/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

46

ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

8/5/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

45

ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಲಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ

7/5/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

44

ಅಂತರ್‌ರಾಜ್ಯ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ ಬಗ್ಗೆ

6/5/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

43

ಹೋಟೆಲ್‌ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು

6/5/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

42

ವಾಹನ ತೆರಳಲು ನೀಡುವ ಪಾಸ್‌ 

5/5/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

41

ಜೋನಲ್‌ ವರ್ಗಿಕರಣ

3/5/2020

ಕನ್ನಡ

 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

40

ವಾಹನಗಳ ಚಲನ ವಲನ

3/5/2020

ಕನ್ನಡ

 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

39

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

3/5/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

38

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ 3.0

2/5/2020

ಕನ್ನಡ

 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

37

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದೇಶ 5

1/5/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

36

 ಅಂತರ್‌ರಾಜ್ಯ ಚಲನವಲನ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

30/4/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

35

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

29/4/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

34

ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ

29/4/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

33

ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

27/4/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

32

ಸಾಂಕ್ರಮಿನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಮಿತಿ

28/4/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

28/04/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30

ಆದೇಶದ  ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು

24/04/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಲಾಯ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29

ಅಂಗಡಿಗಳು ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ

24/04/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಲಾಯ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28

ಸಿಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ವಿತರಿಸುವ  ಬಗ್ಗೆ 

23/04/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

27

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದೇಶ 3

23/04/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದೇಶ 2

23/04/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

25

ಲಾಕ್ಡೌನ್ 2.0 ಆದೇಶ

22/04/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24

ಆದೇಶದ  ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು

21/04/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಲಾಯ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

23

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದೇಶ 1

22/4/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದೇಶ 4

22/4/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ 21.4.2020ರವರೆಗೆ  ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

19/4/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20

ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಚಲನೆ 

19/04/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಲಾಯ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19

ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದೇಶ

21/04/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 

16/04/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ 3.5.2020ರವರೆಗೆ  ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

15/4/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16

ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

15/04/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

 ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಲಾಯ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಿರ್ಭಂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

13/4/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14

ರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದೇಶ

24/03/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13

 ಲಾಕ್ಡೌನ್ 1.0 ಆದೇಶ

24/03/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಲಾಯ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ

14/4/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11

ಹೋಟೆಲ್‌ Quarantine camps ಬಗ್ಗೆ

6/5/2020

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10

ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

03/04/2020

ಕನ್ನಡ

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9

ಪೋಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

6/4/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9

ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿಯೋಗ 

14/03/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಲಹೆ ಸಮಿತಿ

6/12/2019

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7

ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಉಪ ಸಮಿತಿ

27/11/2019

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6

ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ

26/4/2016

ಕನ್ನಡ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5

ರಾಜ್ಯ / ಜಿಲ್ಲಾ ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡ

19/8/2017

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

19/4/2013

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (22 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು)

8/1/2013

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು)

8/1/2013

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

1

ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

18/11/2020

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-02-2022 10:23 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080